Korona

Oppdaterte retningslinjer fra 12. februar 2022

Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke i likhet med voksne, men de kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.

Foresatte i barnehage melder fravær til barnets avdeling. 

For mer informasjon om hvordan du skal forholde deg, se informasjon om koronavirus på www.sola.kommune.no.