Nasjonal brannvernsuke 2023

Uke 38 er nasjonal brannvernsuke. I barnehagen setter også vi fokus på brann og brannvern - tilpasset aldersgruppene på hver avdeling.