Trollfjellet

Avdeling Trollfjellet har 18 barn i alderen 3-4 år.

"Er du våken, har du stått og, er du klar for i dag? Kom å bli med oss og ha det gøy på Trollfjellet i dag!"

Sang og musikk, rim og regler er noe både barna og de voksne på denne avdelingen liker godt. Rasle-egg, trommer og andre rytme instrumenter brukes ofte i samlinger.

I tillegg til dette er avdelingen mye ute, både på barnehagens sitt område og på turer. Vi benytter oss ofte av nærmiljøet her på Skadberg. 

Avdelingen har fokus på gode relasjoner og et godt språkmiljø, som også er en del av vårt satsningsområde.