Oversikt over planleggingsdager barnehageåret 2022/23

5 dager i løpet av et barnehageår er det satt av tid til at personalet i barnehagen kan delta på kurs, øke kompetansen og planlegge gode pedagogiske opplegg for barna. På disse dager holder barnehagen stengt.

Søk barnehageplass

Søknadsfrist hovedopptak: 1. februar 2023 Søknadsfrist om bytte av barnehageplass for barn som allerede har en plass i barnehage i Sola: 1. februar 2023. SØKNAD SKJER ELEKTRONISK via Sola kommunes nettsider. Se veiledning lenger nede i tekst

Nyheter