Søk barnehageplass

Søknadsfrist hovedopptak: 1. februar 2022 Søknadsfrist om bytte av barnehageplass for barn som allerede har en plass i barnehage i Sola: 1. februar 2022. SØKNAD SKJER ELEKTRONISK via Sola kommunes nettsider. Se veiledning lenger nede i tekst

Prioritering ved opptak:

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:

1. Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak i barnehagen. Jf. Lov om barnehager § 13, med merknader.

2. Søsken av barn som allerede har eller som får tildelt plass i barnehagen har prioritet på ledige plasser.

3. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale.

4. Endring/ bytting fra andre barnehager

5. Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste

Ved lik prioritering rangeres søkere etter følgende kriterier:

- Primærsøkere etter dato

- Sekundærsøkere etter dato

- Tertiærsøkere etter dato

- Dersom to barn står likt, skal opptak avgjøres ved loddtrekning som foretas av styrer og en pedagogisk leder.

Definisjon: Med primærsøker, menes søkere som har prioritert Eventyrberget barnehage SA som sitt første valg. Sekundærsøkere, 2. prioritet og tertiærsøker 3. prioritet.

Søknad om opptak skjer via samordnet opptak med Sola Kommune. Søknadsfrist: 1. februar. Ufødte barn kan ikke påføres ventelisten.

 

Slik søker du:

1. Gå til Sola kommune sin hjemmeside: www.sola.kommune.no 

2. Trykk på Barnehage - skole og familie

3. Trykk Barnehage

4. Trykk "Slik søker du barnehageplass"

5. Trykk på linken "Logg inn i oppvekstportalen her"