Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget - SAMU- består av tre representanter fra foreldrene, tre fra de ansatte og en representant fra kommunen. Representantene fra foreldrene sitter for en toårsperiode og blir valgt inn på foreldremøte om høsten. Daglig leder er også tilstede, men har ikke stemmerett.

Linda Skramstad Lie(Personalrepr.)

Kristine Løland (Personalrepr.)

Line S. Grafsrønningen (Personalrepr.)

Lene Lilleland (Foreldrerepr.) 

Øyvind Dahle (Forledrerepr.)

Karen Heske (Foreldrerepr.)

 

                                Hva er samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samtidig ønsker vi et samarbeidsutvalg som er engasjert i sine oppgaver, og kan bidra med planlegging og gjennomføring av ulike tradisjoner vi har i barnehagen.

Barnehagens arrangementer som fakkeltog før jul, barnehagedagen og deltagelse i 17. mai toget er noe av det som faller under samarbeidsutvalgets oppgaver.

 

 

Det finnes en håndbok for medlemmer av barnehagens samarbeidsutvalg. Her er noen utdrag fra boken:

Samarbeidsutvalget skal i følge forskriftene være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, for de partene som på ulik måte har et ansvar for barnehagens drift og innhold. Utvalget består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen, og en representant fra kommunen. Samarbeidsutvalget velger en som skal være leder i utvalget.

Samarbeidsutvalget skal:

  • Være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag.
  • Være et kontaktskapende organ for partene i barnehagen.
  • Arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.
  • Utarbeide og godkjenne barnehagens pedagogiske årsplan.
  • Involveres i barnehagens budsjett, driftsendringer og utnyttelse av inne- og utearealer.
  • Påpeke overfor eieren, og eventuelt melde fra til kommunen eller fylkesmannen, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldene lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

  

Vi ønsker dere en god periode i samarbeidsutvalget

 

På vegne av styret

 

Ann-Therese Nesbø

Daglig leder