Ugletreet

Eventyrberget barnehage begynte med en ren femårsgruppe høsten 2012, dette var ment som et prøve år for å se hvordan ordningen fungerte. Etter evaluering med foreldre og ansatte våren 2013 - ble konklusjonen at dette var noe vi ønsket å fortsette med. I år har Ugletreet 13 barn på avdelingen og 2 voksne .

På denne avdelingen går de barna som har siste årert i barnehagen før skolestart. Dette året er noe de fleste 5 åringene har sett frem til. Det er stas å være størst i barnehagen, og det er stort å få være sammen med alle de andre 5 åringene dette siste året.

Ugletreet har minst to langturer i løpet av uken. Da pakker de sekken med mat og drikke og reiser på eventyr. 

Avdelingen har fokus på vennskap og læring gjennom lek.