Årsplan 2023/24

Årsplanen skal være vårt arbeidsdokument som legger retningslinjer for arbeidet vårt i hverdagen. I tillegg er den ment som en informasjonskilde til dere foreldre med kalenderoversikt hvor viktige datoer står, og en generell informasjon for hver måned.