/>

Styret

Eventyrberget barnehage SA er en privat foreldreeid barnehage. Representanter for styrert er foreldre av barn som går i barnehagen og som eier en andel i barnehagen.

Leder: Siri Sandanger (Alvestien)

Nestleder: Øyvind Sollie-Vollen (Ugletreet/Trollfjellet)

Styremedlem: Pär Andersson (Tussedalen)

Styremedlem: Annette Rørheim (Ugletreet/Alvestien)

Styremedlem: Karen Heske (Ugletreet/Tussedalen)