Styret

Eventyrberget barnehage SA er en privat foreldreeid barnehage. Representanter for styrert er foreldre av barn som går i barnehagen og som eier en andel i barnehagen.

Leder: Sigbjørn Lilleland

Nestleder: Øyvind Knoph Askeland

Styremedlem: Pär Andersson

Styremedlem: Siri Sandanger

Styremedlem: Marit Siqveland