Styret

Eventyrberget barnehage SA er en privat foreldreeid barnehage. Representanter for styrert er foreldre av barn som går i barnehagen og som eier en andel i barnehagen.

Leder: Siri Sandanger (Ugletreet/Tussedalen)

Nestleder: Øyvind Sollie-Vollen (Trollfjellet)

Styremedlem: Sveinung Kleppa (Trollfjellet)

Styremedlem: Annette Rørheim (Alvestien)

Styremedlem: Karen Heske (Alvestien)