Virksomhetsplan

Virksomhetsplan utarbeides for en fire årsperiode. Denne planen må sees i sammenheng med årsplan som utarbeides for hvert barnehageår.