Tilbud og priser

Tilbudet om fleksible plasser skal følge markedet, så langt det lar seg gjøre, og må tas stilling til ved opptak.

Månedlig pris pr. barn fra og med 1.1.2023 er kr. 3000,- + matpenger på kr. 350,-. I matpengene inngår det tre måltider til dagen; frokost, lunsj og fruktmåltid. Vi får levert brød fra lokal baker og fiskeprodukter kommer fra lokal leverandør.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og ved barn nr. 3 gratis, betaler kun matpenger. Dette forutsetter at alle tre barna går i barnehagen samtidig.

Det er mulig å søke bostedskommunen om reduksjon i foreldrebetaling dersom familiens samlede inntekter er under kr. 615 590,- per år. Det kan i tillegg søkes om 20 timer gratis kjernetid i uken for 2, 3, 4 og 5 åringer dersom den samlede inntekten er mindre enn kr. 615 590,- per år. Se vedlagt link under.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Ta kontakt med barnehagen eller kommunen dersom spørsmål. Søknadsskjema vil dere finne på Sola kommune sin hjemmeside; www.sola.kommune.no.