Om barnehagen

Eventyrberget barnehage SA er privat foreldreeid barnehage. Barnehagen åpnet høsten 2001 i flotte lyse lokaler i spennende omgivelser på Skadberg sør.

”FYLT MED GLEDE OG HUMOR, TAR VI BARNA MED PÅ EVENTYR”

Barnehagens visjon "fylt med glede og humor, tar vi barna med på eventyr", skal stå sentralt i vårt arbeid i hverdagen. For oss betyr dette at vi skal ved hjelp av fantasi, undring og spenning la barn og voksne oppdage verden gjennom lek og aktiviteter i et positivt samspill med hverandre.

Vi tar utgangspunkt i Rammeplanen og Lov om barnehager med forskrifter og merknader.

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring står sentralt. I tillegg er sosial kompetanse og de syv fagområdene fra Rammeplanen viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

 

 

Eventyrberget barnehage har 4 avdelinger:

  • Tussedalen med 12 barn i alderen 1 år

  • Alvestien med 15 barn i alderen 1-4 år

  • Trollfjellet med 17 barn i alderen 2-4 år

  • Ugletreet (5-årsgruppe) med 13 barn