Dagsrytme

En god dagsrytme er viktig for både barn og voksne. Selv om innholdet i hverdagen er ulik, vil rammene rundt være faste. Slik bidrar vi til å gi barna stabilitet og trygghet i hverdagen.

       DAGSRYTMEN VÅR:

  • 07:00: Barnehagen åpner

  • 08:15: Frokost. Vi ber om at barn som skal spise i barnehagen levers innen kl. 08.30

  • 09:30: Dagens aktiviteter starter. Vi ønsker at barna er levert innen dette tidspunktet om ikke annet er avtalt. 

  • 11:30: Lunsj

  • 14:00: Lett måltid hvor vi serverer frukt, knekkebrød og biola

  • 16:30: Barnehagen stenger