Dagsrytme

En god dagsrytme er viktig for både barn og voksne. Selv om innholdet i hverdagen er ulik, vil rammene rundt være faste. Slik bidrar vi til å gi barna stabilitet og trygghet i hverdagen.

                                    DAGSRYTMEN VÅR:

  • 07:00 - BARNEHAGEN ÅPNER

  • 08:15 - FROKOST - VI BER OM AT BARN SOM SKAL SPISE I BARNEHAGEN BLIR LEVERT SENEST 08:30

  • 09:30 - DAGENS AKTIVITET STARTER. VI ØNSKER AT BARNA ER LEVERT TIL DETTE TIDSPUNKTET MED MINDRE ANNET ER AVTALT.

  • 11:OO -LUNSJ

  • 14:00 - FRUKT

  • 16:30 - BARNEHAGEN STENGER