Oversikt over planleggingsdager barnehageåret 2022/23

5 dager i løpet av et barnehageår er det satt av tid til at personalet i barnehagen kan delta på kurs, øke kompetansen og planlegge gode pedagogiske opplegg for barna. På disse dager holder barnehagen stengt.

Planleggingsdager for barnehageåret 2022/23:

  • 30.09.22
  • 02.01.23
  • 27.04.23
  • 28.04.23
  • 19.05.23

Planleggingsdager for barnehageåret 2023/24: 

  • 15.08.23
  • 17.11.23
  • 02.01.24
  • 02.04.24
  • 10.05.24