Oversikt over planleggingsdager barnehageåret 2020/2021

5 dager i løpet av et barnehageår er det satt av tid til at personalet i barnehagen kan delta på kurs, øke kompetansen og planlegge gode pedagogiske opplegg for barn. På disse dager holder barnehagen stengt.

  • 17. august 2020
  • 13. november 2020
  • 4. januar 2021
  • 14. mai 2021
  • 18. juni 2021